Free Web space and hosting from serversway.com
Search the Web

İlahiler


A Sultanım
Abdest Aldığın Zaman
Affet İsyanım Benim
Alan Sensin Veren Sensin
Alemler Nura Gark Oldu
Allah Allah Dedikçe
Allah Emrin Tutalım
Alma Tenden Canımı
Aman Çeşme
Annem
Aman Allah İllallah
Arayu Arayu
Aşıkız Muhammed'e
Aşkın İle Aşıklar
Aşkullah'tır
Ay Dahi Güneş Dahi
Ay Doğdu Üzerimize
Bilmem Nideyim
Bir Garipsin Şu Dünyada
Bir Güneş Doğuyor
Bizden Selam Götürün
Bizleride Mahrum Eyleme
Bülbüller Nazda
Bülbüller Sazda
Canım Kurban Olsun
Cürmüm İle Geldim Sana
Dağlar İle Taşlar İle
Derviş Bağrı Taş Gerek
Dost
Ehlen ve Sehlen
Enisim Allah
Ey Allah'ım Sen Var İken
Gel Gör Beni Aşk Neyledi
Gelin Allah Diyelim
Gelsin Beru
Görelim Mevlam Neyler
Gül Yüzünü Rüyamızda
Güldür Gül
Güller Sümbüller
Gülme Gülme Ağla Gönül
Hac İlahisi
Haktan İnen Şerbeti
Hicaz Çölleri
İstediğim Haktır Benim
Kâbenin Yolları
Lütfunda Hoş
Mail Oldum Bahçesinde
Medineye Varamadım
Muhammedsiz
Muhammed Anadan Doğdu
Ne Dervişim, Ne de Pirim
Ne Fayda
Ölmemeye Çaremi Var
Ötme Bülbül
Peygamberin İzindeyiz
Sarı Çiçek
Selam Olsun
Seher Vakti Bülbüller
Sen Yardım Eyle
Sensin Ya Resûlallah
Sevdim Seni
Şol Cennetin Irmakları
Taleal Bedrü 
Taştı Rahmet Deryası
Tövbeye Gel
Ya İlahi
Yalan Dünya Değil misin?
A Sultanım Abdest Aldığın Zaman

A Sultanım, Sen var iken
Ya ben kime yalvarayım?
İsmin Gani, Settar iken
Ya ben kime yalvarayım?

Her dem aba puş eyleyen
Türli derde duş eyleyen
Yunus'u bi huş eyleyen
Ya ben kime yalvarayım?
Dökülür bedenden cümle günahlar
Namaz işin abdest aldığın zaman
İki  melek iki yanında durur
Sabah namazım kıldığın zaman

Dahi namazım terketme sakın
İster isen ola imanın bütün
Hak kulum der sana Rasül ümetim
Öğle namazım kaldığın zaman
Gökten yere iner bütün melekler
Meleklere müştak olur felekler
Kabul olur anda bütün dilekler
ikindi namazın kıldığın zaman

Cennet bahçesin! Hak kendi bezer
Şad olur müminler içinde gezer
Kiramen Katibin sevabın yazar
Akşam namazım kıldığın zaman
Bu namazdır müminlerin burağı
Hak teala yakın eder ırağı
Cenneti ala olur anın durağı
Yatsı namazım kıldığın zaman

Ecel yastığına koyunca başın
Dökülür gözünden kan ile yaşın
İman Kur'an olur senin yoldaşın
Azraile canın verdiğin zaman
Alemler Nura Gark Oldu Allah Allah Dedikçe Allah Emrin Tutalım Alan Sensin Veren Sensin
Allah emrin tutalım,
Rahmetine batalım
Bülbül gibi ötelim
Allah Allah, Kerim Allah
Rahim Allah, aman Allah

Allah adı dillerde
Sevgisi Gönüllerde
Şol korkulu yerlerde
Allah Allah, Kerim Allah
Rahim Allah, aman Allah

Allah adın uludur
Emrin tutan kuludur
Mü'minlerin yoludur
Allah Allah, Kerim Allah
Rahim Allah, aman Allah

Yunus söyler sözünü
Hakk'a bağlar özünü
Görmek ister yüzünü
Allah Allah, Kerim Allah
Rahim Allah, aman Allah
Gelin Allah diyelim,
Kalpten pası silelim,
Alemler seyredelim,
Allah Allah dedikçe.

Nerde tevhid çekilir,
Melekler saf saf gelir,
Hepsi tekbir getirir,
Allah Allah dedikçe.

Zikri Hakka başlandı,
İsm-i Celal hızlandı,
Arş-ı A’la sallandı,
Allah Allah dedikçe.

Gönüller şadan olur
Kaygudan azad olur,
Can mülkü abad olur
Allah Allah dedikçe.

Gafil olma Naci ya!
Hakkı zikret daima,
Seni zikreder Hüda,
Allah Allah dedikçe.
Allah emrin tutalım,
Rahmetine batalım
Bülbül gibi ötelim
Allah Allah, Kerim Allah
Rahim Allah, aman Allah

Allah adı dillerde
Sevgisi Gönüllerde
Şol korkulu yerlerde
Allah Allah, Kerim Allah
Rahim Allah, aman Allah

Allah adın uludur
Emrin tutan kuludur
Mü'minlerin yoludur
Allah Allah, Kerim Allah
Rahim Allah, aman Allah

Yunus söyler sözünü
Hakk'a bağlar özünü
Görmek ister yüzünü
Allah Allah, Kerim Allah
Rahim Allah, aman Allah
Alan sensin veren sensin kılan sen
Ne verdinse odur dahi nemiz var
Hakîkat üzre anlayıp bilen sen
Ne verdinse odur dahî nemiz var

Tutan el u ayak senden gelüpdür
Gören göz u kulak senden gelüpdür
Efendi dil dudak senden gelüpdür
Ne verdinse odur dahî nemiz var

Hudâyâ biz bu zâtı kanda bulduk
Neye ef'âl sıfâtı kanda bulduk
Fenâyı yâ sebâtı kanda bulduk
Ne verdinse odur dahî nemiz var

Bizim ahvâlimiz ey Hayy-u Kayyûm
Cenâb-ı Pâkine hep cümle mâlûm
Buyurdun oldu illa kaldı mâdûm
Ne verdinse odur dahî nemiz var

Hüdâyî'yi sen eriştir murâda
Senindir çünkü hükm arz u semâda
Efendi dahli yok ğayrın arada
Ne verdinse odur dahî nemiz var
Annem


Anneler başta taç imiş
Her dertlerde ilaç imiş
Bir evlat bir pir olsa da
Annesine muhtaç imiş
Eyle annem eyle annem
Hakkın helal eyle annem

Benim için katlandın sen
Çok zahmet zorluklara
Dokuz ay on gün taşıdan
Gözüm nuru canım annem
Eyle annem eyle annem
Hakkın helal eyle annem
Beni emzirip büyüttün
Ninniler söyleyerek sen
Nasıl öderim hakkını
Annem hakkın helal eyle
Eyle annem eyle annem
Hakkın helal eyle annem

Beni büyümek için sen
Geçeni gündüz eyledin
Kundagıma sardın hergün
Hakkın helal eyle annem
Eyle annem eyle annem
Hakkın helal eyle annem
Yüce Mevlanın Cenneti
Ayagının altındadır
Ver ayagını öpeyim
Annem hakkın helal eyle
Eyle annem eyle annem
Hakkın helal eyle annem

Emeğin pek çoktur senin
Hakkım helal etmezsen
Mevla Cennetine koymaz
Hakkın helal eyle annem
Eyle annem eyle annem
Hakkın helal eyle annem

Aman Allah İllallah
Arayu Arayu
Seher vakti bülbüller 
Nede güzel öterler 
Açınca tüm çiçekler
Birlikte zikrederler
 
Aman Allah illallah 
Dertlere derman Allah 
Gönüle şifa veren 
Lailahe illallah
 
Akşam olur giderler 
Boyun büker çiçekler 
Kim bilir ne söylerler 
Feryad eder bülbüller
Aman Allah illallah 
Dertlere derman Allah 
Gönüle şifa veren 
Lailahe illallah

Onlarda bütün dertler 
Yine de şükrederler 
Salat selam söylerler 
Beytullaha giderler
 
Aman Allah illallah 
Dertlere derman Allah 
Gönüle şifa veren 
Lailahe illallah
Arayu arayu bulsam izini 
İzinin tozuna sürsem yüzümü
Hak nasib eylese görsem yüzünü 
Ya Muhammed, canım arzular seni

Bir mübarek sefer olsada gitsem 
Kabe yollarında kumlara batsam 
Hup cemalin birkez düşte seyretsem 
Ya, canım çok sever seni

Zerrece kalmadı kalbimde hile
Sıdk ile girmişim ben bu hak yola
Ebu Bekir, Osman, Osman da bile
Ya Muhammed, canım arzular seni
Ali ile Hasan Hüseyin anda 
Sevdası gönüllerde muhabbet canda 
Yarın mahşer gününde Hak divanında 
Ya Muhammed, canım arzular senin

Arafat dağıdır bizim dağımız
Anda kabul olur bizim duamız
Medine'de yatar peygamberimiz
Ya Muhammed, canım arzular seni

YUNUS medh eyler seni dillerde 
Dillerde dillerde hem gönüllerde 
Arayı arayı gurbet ellerde 
Ya Muhammed, canım arzular seni
Aşıkız Muhammed'e
Aşkın İle Aşıklar
Aşıkız Muhammed'e
İnandık o sermede
Şanı büyük Ahmed'e
Kavuştur Rabbim bizi

Sultanlar sultanına
Ol şefaat karına
Dertliler dermanına
Kavuştur Rabbim bizi

Dünyada ravzasına
Ukbada rızasına
Cennette safasına
Kavuştur Rabbim bizi
A'line ashabına
Yarine ahbabına
Sevgili yaranına
Kavuştur Rabbim bizi

Hak yolda duranlara
Ünsiyet kuranlara
Mahbubu bulanlara
Kavuştur Rabbim bizi

Cennete girenlere
Kevserden içenlere
Rahmete erenlere
Kavuştur Rabbim bizi
Aşkın ile aşıklar 
Yansın ya Rasûlallah 
İçip aşkın şerabın 
Kansın ya Rasûlallah 

Şol seni seven kişi 
Verir yoluna başı 
İki cihan güneşi 
Sensin ya Rasûlallah

Şol seni sevenlere 
Kıl şefaat onlara 
Mümin olan tenlere 
Cansın Ya Resulallah
Aşık oldum dildare 
Bülbül oldum gülzare
Seni sevmeyen nare 
Yansın Ya Resulallah
 
Şol seni seven sübhan
Oldu kamuya sultan 
Canım yoluna kurban 
Olsun Ya Resulallah 

Aşık Yunus'un canı 
İlm ü şefaat kânı 
Alemlerin sultanı 
Sensin ya Rasûlallah!
Aşkullah'tır
Ay Dahi Güneş Dahi
Beni yakıp kül eyleyen,
Aşkullah'tır, aşkullah'tır
Kaddim büküp dal eyleyen
Aşkullah'tır, aşkullah'tır

Dağlar delen Ferhad eden
Harab dili âbâd eden
Muhabbeti bünyad eden
Aşkullah'tır, aşkullah'tır

Beni hayra  salan
Alemlere Mansur kılan
Aklımı başımdan alan
Aşkullah'tır, aşkullah'tır
Mâsivayı anmaz eden
Hiç kendüye gelmez eden
Cana başa kalmaz eden
Aşkullah'tır, aşkullah'tır

Hüsâm, beni hayran eden
İşim gücüm devran eden
Aklım fikrim tâlân eden
Aşkullah'tır, aşkullah'tır
Ay dahi, güneş dahi
Nurundan Muhammed'in
Cümle şekerler tadı
Tadından Muhammed'in

Evliyalar geldiler
Saf saf olup durdular
Canlar feda kıldılar
Yolunda Muhammed'in

Muhammed bir denizdir
Cümle yerleri tutmuş
Evliyalar ördeği
Gölünde Muhammmed'in
Yetmiş bin hacı gider
Malı mülkü terkeder
Varır ziyaret eder
Kabrini muhammed'in

Ol Meryem oğlu İsa
Sırrı ile göğe ağdı
Yüzbin İsa sergerdân
Vasfında Muhammed'in
Ay Doğdu Üzerimize Bilmem Nideyim Bir Garipsin Şu Dünyada Bir Güneş Doğuyor
Ay doğdu üzerimize 
Veda tepesinden. 
Şükür gerekti bizlere 
Allah'a davetinden.

Sen güneşsin, sen aysın 
Sen nur üstüne nursun. 
Sen Süreyya ışığısın
Ey sevgili, ey Resül!
Ey bizden seçilen elçi 
Yüce bir davetle geldin.


Sen bu şehre şeref verdin 
Ey sevgili, hoş geldin.
Ey Resül, sana söz verdik 
Doğruluktan ayrılmayız. 
Sen ey esenlik yıldızı 
Senin sevginle doluyuz.


Bilmem nideyim, Allah Allah
Aşkın elinden, Hay hay
Kande gideyim, Aşkın elinden.
Sallallahu alâ Muhammed
Sallallahu aleyke Ahmed


Meskenim dağlar, Allah Allah
Gözyaşı çağlar, Hay hay
Durmaz kan ağlar, Aşkın elinden.
Sallallahu alâ Muhammed
Sallallahu aleyke Ahmed


Varım vereyim, Allah Allah
Kadre ereyim, Hay hay
Üryan olayım, Aşkın elinden.
Sallallahu alâ Muhammed
Sallallahu aleyke Ahmed


Yunus'un sözü, Allah Allah
Kül olmuş özü, Hay hay
Kan ağlar gözü, Aşkın elinden.
Sallallahu alâ Muhammed
Sallallahu aleyke Ahmed.

Bir garibsin şu dünyada
Gel dönelim Hakk'a gönül
Derdin dahi çoktur senin
Gel dönelim Hakk'a gönül

İşi gücü cevr ü cefa
Dünya kime kıldı vefa
Hani Muhammed Mustafa?
Gel dönelim Hakk'a gönül

Ebubekir Sıddık Veli
Oldur Peygamberin yari
Hani Ömer, Osman, Ali
Gel dönelim Hakk'a gönül

Bir gün ecel gele
Kullar kullluğunda kala
Cümle alem toprak ola
Gel dönelim Hakk'a gönül
Zalimler zulmüne
Kafirler küfrüne 
İnat edip devâm etse
Allah nurun tamamlar
Çünkü bir vaadi var
Kafirler istemese bile.

Mekkede başladı
Bu diriliş muştusu

Bugün de devam eder
Allah erleri canlarını seve seve 
Rahman'a teslim eder

Onun için yaşamak
Güç veriyor bize
Ve yolunda şehit vermek 
Meleklerle konuşup
Semaya yükselmek 
Ne güzel Resul'ü görmek.

Bir güneş doğuyor,
Bir güneş Cezayir'de 
Bir güneş doğuyor,
Bir güneş Filistin'de 
Bir güneş doğuyor,
Bir güneş Türkiye'de 
Bir güneş doğuyor,
Bir güneş ülkemde.

Bizden Selam Götürün


Yağan Nur-i Hüdaya
Merve ile Safa'ya
Muhammed Mustafa'ya
Bizden selam götürün

Yalvarıp Rabbimize
Dualar edin bize
Muazzam Kabe'mize
Bizden Selam götürün
Her yönelen Allah'a
Çıkar nurlu sabaha
Al-i Rasülullah'a
Bizden selam götürün

Girersiniz ihrama
El sürmeden harama
Sahabe-i Kiram'a
Bizden selam götürün
Lebbeyk deyip boyuna
Koşun zemzem suyuna
Beni Haşim soyuna
Bizden selam götürün
 
Mekke ile Medine
iki eşsiz hazine
Cihanyar-ı güzine
Bizden selam götürün
Kavrulan açık başa
Öpülen siyah taşa
Gözlerden akan yaşa
Bizden selam götürün

Yetişir Cemal gayri
Çok sözün yoktur hayrı
Hüccaca ayrı ayrı
Bizden selam götürün
Derviş Bağrı Taş Gerek Dost Ehlen ve Sehlen Enisim Allah
Derviş bağrı gerek
Gözü dolu yaş gerek
Koyundan yavaş gerek

Sen derviş olamazsın
Sen Hakk'ı bulamazsın
Yâ Mevlam hû Mevlam
Aşkın bize ver Mevlam

Döğene elsiz gerek
Söğene dilsiz gerek
Derviş gönülsüz gerek

Sen derviş olamazsın
Sen Hakk'ı bulamazsın
Yâ Mevlam hû Mevlam
Aşkın bize ver Mevlam

Doğruya varmayınca
Mürşide ermeyince
Hakk nasib etmeyince

Sen derviş olamazsın
Sen Hakk'ı bulamazsın
Yâ Mevlam hû Mevlam
Aşkın bize ver Mevlam
Erler demine destur alalım 
Pervaneye bak ibret alalım
Aşkın ateşine gekl bir yanalım 
Dost dost dost

Günler geceler durmaz geçiyor 
Sermayen olan ömrün bitiyor 
Bülbüllere bak figan ediyor 
Ey gonca gül mevsim geçiyor 
Dost dost dost

Devrana girip seyran edelim 
Eyvah demeden Allah diyelim 
La ilahe illallah
La ilahe illallah 
La ilahe illallah

Ey enbiyalar serveri 
Ey evliyalar rehberi 
Ey insucan peygamberi
Ehlen ve sehlen merhaba

Sen canların cananısın
Dertlilerin dermanısın
Alemlerin sultanısın
Ehlen ve sehlen merhaba

Allahü ekber şanühü
Sultanehü sübhanehu
Kad caena burhanehu
Ehlen ve sehlen merhaba

Sensin mahbub-i hüda
Etme şefaatten cuda
Ahmet Muhammed Mustafa
Ehlen ve sehlen merhaba

Derviş yunus söyler sözü
Dergahına sürer yüzü
Severler mahşerde bizi
Ehlen ve sehlen merhaba
Lütfunda kahrında enisim Allah
Kalbimin şehrinde enisim Allah
Haşrımda neşrimde garib kabrimde
Üsrümde yüsrümde enisim Allah

Aklımın erdiği esfel a'lada
Gözümün gördüğü cümle eşyada
Bu fani dünyada, baki ukbada
Süretle manada enisim Allah

Aşk derd ü hevası, yoktur devası
Nihayetsiz meydan aşkın sahrası
aldı beni benden Hakkın sevdası
Ruhumun gıdası enisim Allah

Hakkı seyredenin kalır mı sabrı
Mahv eder Sam'yi tecelli nuru
Serim bir lahza olmaz ayrı gayrı
Yoktur Hakdan gayrı enisim Allah
Ey Allah'ım Sen Var İken
Gel Gör Beni Aşk Neyledi Gelin Allah Diyelim
Ey Allah'm sen var iken
Ya ben kime yalvarayım
Senin ismin Gaffar iken
Ya ben kime yalvarayım

Azrail canımı alınca
Canım tenden ayrılınca
Yalnız kabre varınca
Ya ben kime yalvarayım

Amelim iyi olmazsa
Süalim kolay gelmezse
Muhammed şef'i olmazsa
Ya ben kime yalvarayım
Ol arasat meydanında
Cümle mahluk gelir anda
Süalim de çok ol anda
Ya ben kime yalvarayım

Od alevi parlayınca
Başta beyin kaynayınca
Senden imdad olmayınca
Ya ben kime yalvarayım

Altımızda taşlar batar
Üstümüzde otlar biter
Yılan çiyan mekan tutar
Ya ben kime yalvarayım
Ben yürürem yane yane 
Aşk boyadı beni beni kane 
Ne akılem ne divane 
Gel gör beni aşk neyledi 
Derde giriftar eyledi

Gah eserim yeller gibi 
Gah tozarım yollar gibi 
Gah coşarım seller gibi 
Gel gör beni aşk neyledi 
Derde giriftar eyledi

Ben Yunus-i bi-çareyim 
Dost elinden avereyim 
Baştan aşağa yareyim 
Gel gör beni aşk neyledi 
Derde giriftar eyledi
Gelin Allah Diyelim
Kalpten pası  silelim
Alemleri seyredelim
Allah Allah dedikçe

Nerde tehvid çekilir
Melekler saf saf gelir
Hepsi tekbir getiriri
Allah Allah dedikçe

Zikr-i Hakk'a başlandı
İsm-i Celal hızlandı
Arş-ı ala sallandı
Allah Allah dedikçe

Gönüller şadan olur
Kaygudan azad olur
Can mülke abad olur
Allah Allah dedikçe
Gelsin Beru Görelim Mevlam Neyler
Güller Sümbüller
Aşk ile derviş olmuşam
Derdime derman bulmuşam
Ummanı seyran etmişem
Gehver alan gelsin beru!

Dünya varından geçmişem
Dostlarımdan ayrılmışam
Can içinde can bulmuşam
Haber alan gelsin beru!

Gözüm didarın özler
Canım Habibini gözler
Halis mühlis mü'min kullar
Dosta giden gelsin beru!

Kal ile kilden geçenler
Hikmet kitabın seçenler
Kudret dükkanın açanlar
Pazar eden gelsin beru!

Uşşaki'yem Matlubi'yem
Aşıkların müştakiyem
Taliblerin sarrafiyem
Rüya gören gelsin beru!
Hakk şerleri hayreyler
Zannetme ki gayreyler
Arif anı seyreyler
Mevla görelim neyler
Neylerse güzel eyler

Sen Hakka tevekkül kıl
Teslim ol da rahat bul
Her işine razı ol
Mevla görelim neyler
Neylerse güzel eyler

Deme niçin şu şöyle
Yerindedir ol öyle
Bak sonunu seyreyle
Mevla görelim neyler
Neylerse güzel eyler

Her işleri fâyiktır
Birbirine layıktır
Neylerse muvâfıktır
Mevla görelim neyler
Neylerse güzel eyler
Bir işi murad etme
Olduysa inat etme
Haktandır o, redetme
Mevla görelim neyler
Neylerse güzel eyler

Hiç kimseye hor bakma
İncitme, gönül yıkma
Sen, nefsine yan çıkma
Mevla görelim neyler
Neylerse güzel eyler

Güller sümbüller
Yanık gönüller
Divane diller
Mevlayı özler

Hu diyen canlar
Canda cananlar
Aşkla yananlar
Mevlayı özler.

Pervane nare
Deme ağyare
Mest olan yare
Mevlayı özler

Zikreden zakir
Şükreden şakir
Aşkı bu fakir
Mevlayı özler

Emin ver bana
Niyazım sana
Yüreğim yana
Mevlayı özler

Gül Yüzünü Rüyamızda Güldür Gül Gülme Gülme Ağla Gönül Hac İlahisi
Gül yüzünü rüyamızda 
Görelim ya Rasulellah
Gül bahçene dünyamızda 
Girelim ya Rasulellah 
 
Sensin gönüller sultanı 
Getiren yüce Kur'anı 
Uğruna tendeki canı 
Verelim ya Rasulellah

Aşkınla yaşarır gözler 
Hasretinle yanar özler
Mubarek ravzana yüzler
Sürelim ya Rasulellah

Veda edip masivaya 
Yalvarıp yüce Mevlaya
Şefaat - Mustafa' ya 
Erelim ya Rasulellah

Levleke dedi sana hak 
Bağışla yüzümüze bak 
Huzurullaha yüzü ak 
Varalım ya Rasulellah 

Derviş derki kardeşlere 
Çok selavat ver kardeşlere 
Gül yüzünü göre göre 
Ölelim ya Rasulellah
Seyrimde bir şehre vardım
Gördüm sarayı güldür gül
Sultanımın tacı tahtı
Bağı duvarı güldür gül

Gül alırlar gül satarlar
Gülden terazi tutarlar
Gülü gül ile tartarla
Çarşı pazarı güldür gül

Toprağı güldür,taşı gül
Kurusu güldür, yaşı gül
Has bahçesinin içinde
Servi çınarı güldür gül

Gülden değirmeni döner
Anı ile gül öğünür
Akar suyu döner çarkı
Bendi pınarı güldür gül

Ak gül ile kırmızı gül
Çift yetişmiş bir bahçede
Bakışlar hâra karşı
Hâr, ezkâr-ı güldür gül

Gülden kurulmuş bir çadır
İçinde nimeti hazır
Kapıcısı İlyas Hızır
Nân-ı şarâb-ı güldür gül
Bir garibsin şu dünyada
Gülme gülme ağla gönül
Derdin dahi çoktur senin
Gülme gülme ağla gönül

İşi gücü cevru cefa
Dünya kime kıldivefa
Hani Muhammed Mustafa
Gülme gülme ağla gönü

Ebubekir sıddık veli
O'dur peygamberin yari
Hani Ömer, Osman, Ali
Gülme gülme ağla gönül

Onlar cihane geldiler
Hep gittiler kalmadılar
Gülmediler ağladılar
Gülme gülme ağla gönül

Birgün ola ecel gele
Kullar kulluğunda kala
Cümle mahluk toprak ola
Gülme gülme ağla gönül

Aşık Yunus söyler sözü
Kanlı yaşlar döker gözü
Eğer yazın eğer gözün
Gülme gülme ağla gönül
Gönül kulağıma gelse bir sada
Ey kulum gel eyle haccını eda
Etsem malı-mülkü, cananı feda
Diyerek Lebbeyk,
Allahümme Lebbeyk;
Lebbeyke la şerike leke Lebbeyk.

Babüs-selam'ından beytine girsem
Hacer'ül-Esved'e yüzümü sürsem
Geçip masivadan vuslata ersem
Diyerek Lebbeyk,
Allahümme Lebbeyk;
Lebbeyke la şerike leke Lebbeyk.

Salih Kullarınla tavafa dursam
Nurunla mest olup feyzinle doysam
Tecelli-i Zatını ruhumda duysam
Diyerek Lebbeyk,
Allahümme Lebbeyk
Lebbeyke la şerike leke Lebbeyk

Akarken göz yaşım Safa'ya düşsem
Yalınayak başı açık Merve'ye koşsam
Zemzem-i Şerifi içerek coşsam
Diyerek Lebbeyk,
Allahümme Lebbeyk
Lebbeyke la şerike leke Lebbeyk

Arafat'tan affa uğrayıp çıksam
Günahım tevbenin nuruyla yaksam
Beka denizine çağlayıp aksam
Diyerek Lebbeyk,
Allahümme Lebbeyk
Lebbeyke la şerike leke Lebbeyk
Haktan İnen Şerbeti


Hakk'tan inen şerbeti 
İçtik elhamdülillah 
Şol kudret denizini 
Geçtik elhamdülillah 

Şu karşıki dağları 
0 yemyeşil bağları 
Sağlık sefalık ile 
Aştık elhamdülillah
Beri gel barışalım
Yar isen bilişelim 
Atımız eğerlendi 
Koştuk elhamdülilah

Kuru iken yaş olduk 
Ayak iken baş olduk 
Kanatlandık kuş olduk 
Uçtuk elhamdülillah
Geçtik yazı kışladık 
Çok hayırlar lşledik 
Uş bahar oldu geri 
Göçtük elhamdülllah 

Taptuğun tapusunda 
Kul olduk kapusunda 
YUNUS miskin çiğidik 
Piştik elhamdüllllah

Ayasofya’nın Sırrı
İstediğim Haktır Benim Kâbenin Yolları Lütfunda Hoş Mail Oldum Bahçesinde
Gece gündüz döne döne
İstediğim haktır benim 
Allah deyip yana yana 
İstediğim haktır benim

Yoluna terkedip canı 
Akıtıp gözümden kanı 
Ah eyleyip dünü günü 
İstediğim haktır benim

Münkirler aşk halin bilmez 
Münafıklar yola gelmez 
Ağlar bu gözlerim gülmez 
İstediğim haktır benim

Kor olayım kül olayım 
Taşkın akan sel olayım 
Çineneyim yol olayım 
İstediğim haktır benimKâbe'nin yolları bölük bölüktür. 
Benim yüreciğim delik deliktir 
Dünya dedikleri bir gölgeliktir.

Canım Kâbe'm varsam sana 
Yüzüm gözüm sürsem sana

Eşim dostum yüklesinler yükümü 
Komşularım helal etsin hakkını 
Görmez oldum ırak ile yakını

Canım Kâbe'm varsam sana 
Yüzüm gözüm sürsem sana


Ey padişah-ı lemyezel
Ey kadir ü hayyü ezel
Ey lutfu çok, kahrı güzel
Lutfun da hoş, kahrın da hoş!

Ağlatırsın zarı zarı
Eğer göstermezsen yarı
Layık görür isen narı
Narın da hoş, nurun da hoş!

Hoştur bana senden gelen
Ya gonca gül yahut diken
Ya bir hilal yahut kefen
Lutfun da hoş, kahrın da hoş!

Gelse cemalinden vefa
Yahut celalinden cefa
İkisi de cana safa
Lutfun da hoş, kahrın da hoş!

Gerek ağlat gerek güldür
Gerek yaşat gerek öldür
Aşık Yunus sana kuldur
Lutfun da hoş, kahrın da hoş!
Mâil oldum bahçesinde hurmaya 
Takâtım kalmadı aslâ durmaya 
Ol Medine Ravzasını görmeye 
Görmeyince alma yârab cânımı. 
 
Hak nasib eylese bizde varalım 
O çöllerin sâfâsını görelim 
Ravzasın eşiğine yüzler sürelim 
Sürmeyinci alma yârab cânımı

Hak nasib eylese çıksam mahfeye 
Dolanı dolanı çıksam safâya 
Hep hacılar ile dursam vakfeye 
Durmayınca alma yârab cânımı 

Aşık olan bû fâniyi neylesin 
Sâlâtü selâmla gökler inlesin
Medine'ye varıp mesken eylesin
Varmayınca alma yârab cânımı.
Muhammedsiz
Muhammed Anadan Doğdu
Açan çiçeklere meyve,
Verilmiyor Muhammedsiz,
Haktan gelen derde deva,
Bulunmuyor Muhammedsiz,

Çok meşgul ol Kur’an ile,
Seherlerde figan ile,
Son nefesta iman ile,
Ölünmüyor Muhammedsiz,
Uzak Cennet’in yolları,
Girer müttaki kullaları,
Cennette tuğba dalları,
Salınmıyor Muhammedsiz,

Son nefeste iman ile,
Ölünmüyor Muhammedsiz
Hak’tan gelen derde deva,
Bulunmuyor Muhammedsiz...
Muhammed anadan doğdu
Melekler tebriğe indi
Gönüller şaduman oldu
Can Muhammed nurdan Ahmed

Gördüm göbeği kesilmiş
Sünnet olmuş toz ekilmiş
Nurdan kundağa sarılmış
Can Muhammed nurdan Ahmed
Hakkın nikabı yüzünde
Kudret sürmesi gözünde
Gördüm melekler dizinde
Can Muhammed nurdan Ahmed

Dileriz Hak’tan inayet
Umarız senden şefaat
Son nefeste hem selamet
Can Muhammed nurdan Ahmed
Peygamberin İzindeyiz


Biz Kur'an'ın hadimleri 
Pür imanlı ve zindeyiz 
Biz bu yoldan dönmeyiz asla 
Peygamberin izindeyiz 
 
İslamın nurlu gürsesi 
Kaldırdı zülmet-i ye'si 
Alemlerim efendisi 
Peygamberin izindeyiz
Hayra koşan şerden kaçan
Bize nurlu yolu açan
Alemlere rahmet saçan
Peygamberin izindeyiz

Hak habibim dedi ona
Bizden feda can uğruna
Alem şahit olsun buna
Peygamberin izindeyiz
Onu sev sen onu tanı 
Odur tende canlar canı 
Gönüllerin tek sultanı 
Peygamberin izindeyiz 

Odur ahir hak peygamber 
Ona selam salat gönder 
Cihanda en büyük önder 
Peygamberin izindeyiz
Tende kalan bir can ile 
Aşk ile pür iman ile 
Biz Hz. Kur'an ile 
Peygamberin izindeyiz 
Sevdim Seni


Sevdim seni hep canlara cânân diye sevdim, 
Bir ben değil, âlem sana kurbân diye sevdim. 
Ecrâm-u felek, levh-u kalem mest-i nigâhın, 
Dîddârına âşık Ulu Yezdân diye sevdim... 

Mahşerde nebîler bile senden meded ister, 
Gül yüzlü melekler sana hayrân diyesevdim... 
Aşkın ile buhurdan gibi tütmede bu kalbim, 
Sensiz bana Cennet bile hicrân diye sevdim.
Tâ Arş'a çıkar her gece âşıkların âhı, 
Asilere lûtfun yüce fermân diye sevdim... 
Dağ kalbime bir lâhzacık ey nur-i dilâra, 
Sevdânı gönül derdine dermân diye sevdim.

Bülbül de senin bağrı yanık âşık-ı zârın, 
Feryâd bütün âteş-i sûzân diye sevdim... 
Hûriler ezelden beri şeydâ-yi cemâlin, 
Yanmıştı sana "Yusuf-ı Ken'ân" diyesevdim..
Evlâd'ü ıyalden geçerek Ravzâna geldim 
Evsafını medh etmede Kur'an diye sevdim. 
"Kıtmîr"inim ey şâh-ı Rüsûl kovma kapıdan, 
Alemlere rahmet dedi Rahmân diye sevdim.. 
Şeydâ kuluna eyle nazar merhametinle, 
Bir lâhza nazar en büyük ihsân diye sevdim..